Skip to content

Om Borgerforeningen

Sådan opstod Borgerforeningen.....

Rask Mølle Borgerforening blev stiftet d. 10. december 1895 af en kreds af byens borgere. Borgerforeningen har gennem årerne præget udviklingen i byen.

Borgerforeningen har til formål at varetage medlemmernes interesser, og der hvor det er muligt, videreføre gamle traditioner. En af traditionerne er den årlige Fugleskydning, som har været afholdt siden 1924.

Borgerforeningen bidrager til forskønnelse af byen og skaber plads til at borgerne kan mødes og nyde vores by sammen. Borgerforeningen er med til at samle borgerne om fælles initiativer og er Rask Mølles stemme i det lokale politiske liv.

          

Borgerforeningen har bl.a. taget initiativ til:

 • Banebuen (området på hjørnet overfor Brugsen/Egelind) og Stationspladsen blev ændret fra kedelige asfaltparkeringspladser til grønne og hyggelige områder.
 • Etablering af trappe fra Gl. Aalevej og op til skoven og pålægning af stabilgrus på den første del af skovstien.
 • Opstilling af trælegeredskaber på Banebuen.
 • Etablering af  flagallé på Hovedgaden og Kildevej samt oprettelse af et flaglaug.
 • Etablering af en ny trappe fra Boringvej til Sportspladsen i maj 2010.
 • Indkøb af LED pærer til juletræet på Stationspladsen.  Året før blev alle julestanderes glødepærer udskiftet med LED pærer.
 • Flagallén blev i 2012 udvidet til ca. 90 flagstænger, så der er flag på både Hovedgaden, Kildevej og Gl. Jernbanegade.
 • Opsætning af 4 nye bænke i april 2012.
 • Opsætning af hjertestarter ved Brugsen i maj 2013 samt demonstration ved to medarbejdere fra Røde Kors.
 • Hjælp til etablering af spejdernes nye bålhytte ved børnehaven i oktober 2013. En bålhytte som alle byens borgere har mulighed for at benytte ved henvendelse til spejderne og mod betaling af et mindre depositum.
 • Etablering af fælles hjemmeside-byportal bl.a. indeholdende en aktivitetskalender i 2017.
 • Tilskud til indkøb af billardbord til Møllebo.
 • Tilskud til etablering af skaterbanen ved sportspladsen (Borgerbudgettering).