Skip to content

Rask Mølle Festen

 

 

Så skal der festes.......

I samarbejde med ROI og HK73 arrangerer Borgerforeningen hvert år en forårsfest i marts måned i Rask Mølle Hallen for alle byens voksne borgere (+18).

Rask Mølle festen blev første gang afholdt i 2007 og har været arrangeret som temafester, som blev afspejlet i maden og udsmykningen.

Siden 2014 er festen blevet arrangeret med en lokalrevy som omdrejningspunkt, forfattet og spillet af byens lokale borgere.

Rask Mølle Festen er årets fest, hvor du får mulighed for at hygge, feste og danse med dine naboer og venner fra lokalområdet.

Så kom og hav en sjov aften og støt på samme tid tre lokale foreninger, da alt overskud fra festen går til disse foreninger. Nøjagtig dato for forårsfesten vil blive opslået ved indfaldsvejene til byen og på Borgerforeningens hjemmeside og Facebook-side.