Skip to content

Rask Mølles historie

Nederste del af Hovedgaden ud mod Flemming

Gæstgivergaarden (i dag Rask Mølle Kro) blev bygget i 1895.

Rask Mølle Skole blev bygget i 1960

UFO'en blev indviet i 2013

Børnehaven Søstjernen blev bygget i 1997

Plejecenteret Møllebo blev indviet i 2003

 

 

 

 

 

 

 

Rask Mølles historie og udvikling i korte træk

Rask Mølle er den største by i det tidligere Hvirring Sogn. Byen hed oprindeligt Navlhale efter et nærliggende hus (1683 Naulhol Huss).

Navlhale med vand- og vindmøller blev til møllebyen Rask Mølle. Der har været fire møller i byen: frem til ca. 1909 var der en vind- og vandmølle ved Mølletoften, hvor der var en opstemmet sø, som drev vandmøllen. Derudover var der fra 1880-1900 en vindmølle ved Møllesvinget/Honumvej og i Hovedgaden og på hjørnet af Kildevej/Honumvej var der motormøller.

Med jernbanens indvielse i 1892 udviklede Rask Mølle sig til en stationsby. Banen gik fra Horsens gennem Rask Mølle i to retninger til enten Tørring eller Vejle. I 1895 blev Rask Mølle Gæstgivergård bygget (i dag Rask Mølle Kro), og byen udviklede sig i de følgende år til en driftig handelsby med posthus, mejeri, butikker og håndværkere.

Den 31. marts 1962 kørte det sidste tog fra Rask Mølle, og med det forsvandt også en del af byens forretninger i de efterfølgende år.

Rask Mølle skole blev taget i brug i 1960. Skolen samlede elever fra de små skoler i Honum, Boring og Skovby samtidig med at den blev en overbygningsskole for hele den daværende Hvirring-Hornborg kommune. I 2013 blev skolen udbygget med ny SFO og indskoling (UFO’en), og pt. gennemgår de eksisterende skolebygninger en gennemgribende renovering. Skolen har pt. ca. 500 elever.

I 1969 blev den første idrætshal bygget i Rask Mølle med stor hjælp fra lokale frivillige, og i 1996 blev hal 2 indviet ligeledes med stor lokal opbakning.

Der er to børnehaver i byen: Skovstjernen som blev etableret i 1980, og Søstjernen som blev indviet i 1997 og udbygget med vuggestueenhed i 2008. I 2013 blev de sammenlagt til én institution under fællesnavnet Rask Mølle Børneunivers.

Plejecenter Møllebo har i sin nuværende form eksisteret siden 2003. I 2002 blev det første spadestik taget til opførelsen af 20 plejeboliger,”Solglimt” og ”Bakkebo”, som blev taget i brug i august 2003. Omkring Møllebo Centret er placeret 40 fritliggende boliger.